Digitális Formaképzés Labor

Az analóg-manuális (a „megfigyelés után kézzel” végzett) formaalkotás mellett ma már egyre elterjedtebb a digitális modellezés és a procedurális/parametrikus/ generatív formaképzés.

A számítógépes forma-támogatás és generálás eredményei mára megkerülhetetlenül beépültek a nagyvárosok látképébe, a tárgykultúrába és a művészeti képzés meghatározó részévé kezdenek válni.

Az oktatásban a digitálist megelőzi az analóg, a látvány megfigyelésén alapuló formaképzés. Ez elemi szinten kondicionálja a hallgatókat a három dimenziós látvány két dimenziós síkba történő transzponálására (rajzi), illetve a három dimenziós manuális formaalkotásra (plasztikai).

Az új kivitelezési technológiák (lásd például az additív eljárások, 3D nyomtatás) egyedisége és újfajta gazdaságossága a jövőben további fókuszt helyez a digitális formaalkotásra.

A „Digitális formaképzés és kivitelezés” című modul és a hozzá kapcsolódó „Digitális Formaképzési Labor” az EFOP 3.6.1 támogatásával ezt az új és kiteljesedő szemléletmódot igyekszik kiszolgálni. Többfajta oktatási formára (workshop, tanfolyam, modul) adaptálva elméleti és gyakorlati tananyag kifejlesztésével képez hidat a hagyományos és a progresszív formaképzés között.

tihany-57
tihany-14
tihany-32