Verbális és vizuális modalitások interakciójának
szerepe a képzőművészeti oktatásban

KUTATÁSVEZETŐ: Albert Ádám

KUTATÓK: Horváth Dániel, Kőnig Frigyes, Dóczi Brigitta (ELTE), Szita Barnabás, Máté Dániel

A kutatás célja elsősorban elméleti kérdések tisztázása azzal kapcsolatban hogyan és mennyiben játszik szerepet a verbalitás a vizuális alkotófolyamat során. A kérdést elsősorban kvalitatív módszerek segítségével vizsgáljuk, az adatgyűjtés során többféle verbális protokollt, szóbeli beszámolót alkalmazunk, mely adatokat szövegelemző szoftver segítségével elemzünk és összevetünk a létrehozott rajzi produktumokkal. Kutatásainkkal a verbális modalitás hatékonyabb használatához kívánunk hozzájárulni a vizuális művészeti képzés terültén.

VEGLEGES_025
VEGLEGES_021