Verbális és vizuális modalitások interakciójának
szerepe a képzőművészeti oktatásban

KUTATÁSVEZETŐ: Albert Ádám

KUTATÓK: Horváth Dániel, Kőnig Frigyes, Dóczi Brigitta (ELTE), Szita Barnabás, Máté Dániel

A kutatás célja elsősorban elméleti kérdések tisztázása azzal kapcsolatban hogyan és mennyiben játszik szerepet a verbalitás a vizuális alkotófolyamat során. A kérdést elsősorban kvalitatív módszerek segítségével vizsgáljuk, az adatgyűjtés során többféle verbális protokollt, szóbeli beszámolót alkalmazunk, mely adatokat szövegelemző szoftver segítségével elemzünk és összevetünk a létrehozott rajzi produktumokkal. Kutatásainkkal a verbális modalitás hatékonyabb használatához kívánunk hozzájárulni a vizuális művészeti képzés terültén.

konyv_allo_insta

Visual Art and English -
A vizuális művészeti képzés szakszótára

A Visual Art & English egy olyan szakszótár, amely a művészetoktatásban résztvevő hallgatók és tanárok számára készült. A könyv három részből áll. Az első két rész egy-egy hagyományos szószedet a technikai szókincs fejlesztésére, ahol először angol-magyar, azt követően pedig magyar-angol irányban kereshetőek a legfontosabb kulcsszavak, amelyek a művészet- és még specifikusabban a rajztanításhoz kapcsolódnak. A harmadik részben autentikus szövegek segítségével az aktív nyelvtudást és szókincset lehet bővíteni. Az egyes szövegek után a legjelentősebb kifejezéseket kiemeltük és lefordítottuk magyarra, így lehetőség nyílik arra, hogy a fordítás segítségével még érthetőbbek és könnyebben elsajátíthatók legyenek az angol kifejezések.

SZERZŐK: Bodóczky István, Dóczi Brigitta

SZERKESZTŐ: Albert Ádám

LAYOUT, DESIGN: Máté Dániel

VEGLEGES_025
VEGLEGES_021