Együttműködés és kompromisszumok az alkotómunka gyakorlatában

Együttműködés és kompromisszumok az alkotómunka gyakorlatában

KUTATÁSVEZETŐ: É. Kiss Piroska

KUTATÓK: Kiss Gabriella, Enyedi Ildikó, Máthé Tibor, Mihály-Geresdi Zsófia, Bujdosó Nóra,

A több szakma alkotóinak együttműködésével zajló, komoly technikát igénylő színházi és filmes munkafolyamat sajátos helyzeteket produkál, amelyek során számtalan kompromisszumot kell kötni. Egyes döntések előmozdítják a mű megvalósulását, mások lehetetlenné teszik a tervezett mű megszületését. Képessé kell válni a felmerülő kompromisszumok természetének, következményeinek felismerésére, hogy jó döntéseket hozzunk. Ezt a – közös munkán és technikai háttéren alapuló művészeti ágak hallgatói számára rendkívül fontos – szerteágazó témát kutatja a program.


A kutatás tárgya a tihanyi workshopok munkafolyamatai, amelynek hat-nyolc rövidfilm az eredménye. A program kimozdítja a hallgatókat a saját szakmai szempontrendszerük komfortzónájából. A kutatást a fiatal kutatóink, doktoranduszaink végzik, akik az együttműködés és kompromisszum témájának elméletét, és a tihanyi munkákat tanulmányozva rendszerezik és értékelik a tapasztalatokat. 

Az esetenként egy hetes közös alkotómunka külön hozadéka, hogy a különböző filmes szakmák hallgatói a ésőbbiekben is együtt dolgoznak.

WORKSHOP 1.

A workshopon Sarah Kane, a 28 évesen öngyilkosságot elkövető író Cleansed (Megtisztulva) című drámája került feldolgozásra.

Az önéletrajzi ihletésű darab egy rejtélyes intézetben játszódik, ahol az író a szexualitás, a társadalmi kirekesztés, a vérfertőzés, a testi és lelki kínzások személyiségre gyakorolt rémálom szerű világát mutatja be. A mű az új-brutalizmus egyik ikonikus darabja.

20180407-DSCF4628

WORKSHOP 2.

Az SzFE filmes hallgatói elsősök, tanulmányaik elején, ezért, a látványvilágra fókuszáló programot hirdetünk, amelyben a tervező hallgatók meghatározó szerepet kapnak. Tihanyi helyszínek sajátos nézőpontú használatával, kombinálásával, a vágás eszközével kell egy saját, új világot teremteni

WORKSHOP 3.

Ezúttal egy háromszögtörténet forgatókönyvének megírása, helyszíneinek megkeresése, és a film leforgatása a feladat.Az egyes stábok összetételét sorshúzással alakítjuk ki, ezzel is erősítve azt a tapasztalatot, hogy bárkivel képesek legyenek jól együtt dolgozni, függetlenül a személyes szimpátiáktól. Az egyes stábok számára kisorsolt színészek neme, karaktere meghatározó jelentőségű a történet kialakításában.

20180407-DSCF4646

WORKSHOP 4.

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

Hey there, this is the default text for a new paragraph. Feel free to edit this paragraph by clicking on the yellow edit icon. After you are done just click on the yellow checkmark button on the top right. Have Fun!

20180407-DSCF4644